Licogi 16 giải thành công bài toán thu hồi đất KDC Hiệp Thành

Ngày đăng: 09-04-2015
Cho đến thời điểm đầu tháng 04/2015, dự án KDC Hiệp Thành quận 12 đã cơ bản hoàn thành xong công tác thu hồi đất, tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng, riêng phần hệ thống thoát nước được thi công toàn bộ để đảm bảo điều kiện đấu nối.